Календарно-тематичне планування.

Українська література. 5 клас

 • .ВСТУП. СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

  1. Слово в житті людини. Образне слово - першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва. ТЛ: образне слово.
  2. Первісні уявлення про всесвіт і людину. "Про зоряний Віз", "Чому пес живе коло
  людини?"; ТЛ: фольклор, міф, легенда.
  3. Реальні й фантастичні елементи людської поведінки в міфах і легендах."Берегиня", "Дажбог".
  4. Уявлення про добро і зло. "Неопалима купина", "Як виникли Карпати", "Чому в морі є перли і мушлі".
  5. Народний переказ "Прийом у запорожців". Лицарство та відвага запорозьких козаків. ТЛ: переказ.
  6. Народні казки як жанр фольклору. Тематика народних казок, їхні різновиди. Побудова казки. Народне уявлення про добро і зло в казці "Про правду і кривду". Характери казкових героїв - позитивних і негативних персонажів. ТЛ: народна казка.
  7. Мудрість і порядність простої людини в народній казці "Мудра дівчина".
  Характеристика казкових героїв.
  8. Добро і зло в народній казці "Ох".
  9. Фантастичне і реальне в народній казці "Летючий корабель".
  10. Дитинство письменника. І. Франко-казкар (збірка "Коли ще звірі говорили"). Казка
  "Фарбований Лис". ТЛ: літературна казка.
  11. І. Франко. "Фарбований Лис". Головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру. Засудження нечесності, користолюбства. ТЛ: Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів.
  12. В. Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки.
  "Хуха-Моховинка". Образи фантастичних істот.
  13. В. Королів-Старий. "Хуха-Моховинка". Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності
  казкових героїв. ТЛ: портрет.
  14. Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка "Цар Плаксій і Лоскотон". Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона. ТЛ: прозова і віршова мова, рима, строфа, ритм.

  15. В. Симоненко. "Цар Плаксій і Лоскотон". Характеристика дійових осіб твору.
  16. Галина Малик. Короткі відомості про письменницю та її казки.
  17. Г. Малик. "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії". Морально-етичні проблеми в казці.
  18. Г. Малик. "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії". Характеристика дійових осіб. Символіка країни та її мешканців.
  19. Г. Малик. "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії". Своєрідність будови повісті- казки. Мовні особливості твору.
  20. Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація вивченого за І семестр.
  21. Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок. ТЛ: загадка.
  22. Прислів'я та приказки, їх види. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях та приказках. ТЛ: прислів'я, приказка.
  23. Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. Фольклорна основа віршованих загадок. "Химерний, маленький...", "Що з птиця?". Особливості поетичної мови Л. Глібова. "Хто вона?", "Хто розмовляє?", "Хто сестра і брат?". ТЛ: акровірш, порівняння.

  ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

  24. Літописні оповіді: "Три брати - Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь", "Святослав
  укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава". ТЛ: літопис.
  25. Літописні оповіді: "Володимир вибирає віру", "Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам". Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів.
  26. Олександр Олесь. Поезії з книги "Княжа Україна". "Ярослав Мудрий" - поетична
  оповідь про минуле нашого народу. "Заспів", "Україна в старовину" (поезії).
  27. Олександр Олесь. "Микита Кожум'яка" - ознаки драматичного твору, його будова. Добро і зло в драмі-казці. ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола.

  РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

  28. Степан Васильченко. "У бур'янах". Розповідь про дитинство Тараса Шевченка. ТЛ: тема твору.
  29. Україна часів Т. Шевченка на основі оповідання С. Васильченка "У бур'янах".
  30. Тарас Шевченко. "За сонцем хмаронька пливе...". Картини довколишнього світу,
  природи у поезіях Т. Шевченка. "Садок вишневий коло хати". Художня реальність,
  створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. ТЛ: ліричний твір,
  персоніфікація.

  31. Павло Тичина. Коротка про поета і край, де він народився. "Не бував ти у наших
  краях!". "Гаї шумлять...", "Блакить мою душу обвіяла...". Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини. ТЛ: метафора, епітет.
  32. Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. "Лось". Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. ТЛ: оповідання.
  33. Є. Гуцало. Характеристика образів. Великий світ природи, місце в ньому людини.
  34. Максим Рильський. Основні відомості про поета. Уміння бачити красу рідної природи і створювати її засобами поетичної мови. "Дощ". Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. "Осінь - маляр із палітрою пишною..."
  35. Григір Тютюнник. Коротко про письменника. "Дивак". Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.
  36. Г. Тютюнник. "Дивак". Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.
  37. Микола Вінграновський. Повість "Сіроманець".
  38. Микола Вінграновський. "Сіроманець". Гуманізм повісті.
  39. Микола Вінграновський. "Сіроманець". Характеристика образу Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.
  40. Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація вивченого в 5 класі.

INFOBUS