Кодекс етики Координаційної платформи

 

УГОДА

 

 

Кодекс етики Координаційної платформи

 •      

   

  Кодекс етики Координаційної платформи - сукупність етичних норм поведінки

  направлених на врегулювання взаємовідносин всіх учасниківКоординаційної платформи. Кодекс

  регулює взаємовідносини між всіма суб’єктами на всіх рівнях, для забезпечення розвитку

  культури і високих стандартів поведінки у громаді.

  Місія Координаційної платформи

  - створення стійких умов функціонування та діяльності української громади.

  - Забезпечення ефективної та продуктивної діяльності української громади в Чеській республіці;

  - зміцнення ролі України у культурному та соціально-політичному ракурсі діяльності

  в Європі;

  - формування, розвиток та поширення української культури та традицій на високому

  представницькому рівні країн Європи та Чехії зокрема.

  Метою Кодексу є закріплення норм і правил поведінки учасників Координаційної платформи, основ взаємовідносин у громаді на всіх рівнях, відображення цінностей громади, усвідомлення особистої ролі кожного в досягненні стратегічних цілей громади.

  Метою співпраці громадських організацій є своєчасне інформування голів та членів їх органійзаціц про культурно-масові заходи, конференції, диспути, лекції та інше, в яких є важливим преставництво українських організацій, які презентують та відстоюють інтереси Украни як держави та інтнреси її громадян за кордоном.

  Стратегічні цілі Координаційної платформи

  - Ціллю співпраці є формування позитивного іміджу української діаспори за кордоном, грамотне представлення та донесення до світової спільноти культурних, наукових, соціальних та політичних позицій патріотично налаштованих українців, котрі тимчасов чи постійно проживають за межами української держави.

  - Основна ціль співпраці є об`єднано та координовано представляти місцеві громади українців на теренах європейських держав та Чехії зокрема.

  - Своєчасне та ефективне інформування української громади про плановані події та акції;

  - Обгрунотоване та стратегічно виважене предствлення інформації в чеських та європейський ЗМІ.

  Етичні цінності Координаційної платформи

  - Кодекс етики Координаційної платформи Головна цінність – це люди та людське відношення до ситуацій, які складаються довкола. Усі мають рівні можливості для успішної роботи та розвитку. Також Координаційна платформа підтримує повагу до досвіду старших поколінь, та забезпечує передачу знань та традицій молодим наступникам та колегам.

  НадійністьУчасники Координаційної платформи мають відповідально та помірковано ставитися до прийняття стратегічно важливих рішень, дотримуватися високих стандартів ділової етики у взаємовідносинах.

  - Професіоналізм: усвідомлюються важливість дотримання принципів поважного та коректного ставлення один до одного та знаходження компромісів при вирішенні проблемних ситуацій. Щоб швидко та легко вирішувалися спірні моменти планувань різноманітних акцій, для того створюється координаційна рада, котра зобов`язується обов`язково зустрічатися щонайменше один раз за два місяці. Рада обиратиметься один раз на рік. Протягом діючого періоду ради організація має право тільки раз змінити свого представника. Рада зобов`язується співпрацювати з Посвольством України в Чеській рдеспубліці. Наради координаційної ради будуть заплановані чітко на календарний рік.

  - Відповідальність: Кординаційна платформа працює в інтересах української громади, держави і суспільства, прагне чесно і послідовно виконувати договірні зобов`язання, забезпечувати і підтримувати високу якість співробітництва, відкрито й відповідально здійснювати координацію роботи діяльності громади.

  - Розвиток: Координаційна платформа постійно буде зорієнтована на нове і перспективне як у формуванні нових напрямів діяльності, підвищенні рівня культурних заходів, сприяння формуванню сильної і мотивованої культури громади, спілкування і взаємовідносин у громаді.

  Принципи взаємодії

  - Координаційна платформа будує свої взаємовідносини з ключовими зацікавленими сторонами на основі поваги, довгострокової співпраці та принципів оптимальної взаємодії.

  Координаційна платформа гарантує рівні можливості всім учасникам.

  Неприпустимою є

  дискримінація або надання переваги залежно від походження, соціального і майнового стану,

  расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

  - Дотримання вимог Кодексу є обов’язковою умовою для усіх учасників.

  - Фундамент співпраці ґрунтується на довірі та взаєморозумінні.

  Обов`язки учасників координаційної платформ

  - вчасно складати календарні плани культурно-масових заходів хоча б пів року до переду. намагатися вносити зміни в плани не пізніше півтори місяця до запланованої події.

  - плановані культурно-масові заходи мають завжди проводитись тільки одна на певну дату та день.

  - якщо проводяться якції пам`яті, хода чи інше, що має на меті пригадати трагачні події історії України, то учасники зобов`язуються обговорити чітко дату час, місце, сценарій проведення заходу, і він має бути проведеним спільними зусиллями та об`єднано.

  - культурно-масові заходи, які мають розважальний характер, мають бути наплановані так, щоб не припадали на календарні дати трагічних подій історії України, чи траурного часу в Україні чи громаді за кордоном.

  - учасники кодексу зобов`язуються поважати право всіх на проведення тієї чи іншої

  акції.

   

   

  УГОДА

  про співпрацю українських громадських організацій, колективів та культурно-освітніх центрів, що діють на території Чеської республіки, у сфері культурних, соціальних та гуманітарних питань.

  Ми, нижче підписані, укладаючи Угоду про співпрацю , зобов’язуємось дотримуватись і діяти згідно чинного законодавства Чеської республіки щодо об’єднання між собою громадських організацій та дотримання Кодексу етики Координаційної платформи.

  Угода про співпрацю – це добровільне об’єднання громадських колективів, асоціацій,навчальних центрів та організацій для вирішення спільних завдань в українськійгромаді.

  Дана Угода є основним, загальноприйнятим документом нижче вказаних засновників Координаційної платформи.

  Мета створення Координаційної платформи

  1. Сприяти у досягненні високого рівня згуртованості та активності української громади в правових, культурних, соціально-освітніх напрямках життєдіяльності наших співгромадян.

  2. Працювати над поглибленим вивченням, обміном і зближенням традицій та звичаїв двох культур – ческої та української.

  3. Збереження національної ідентичності в умовах іммігрантського проживання.

  Загальні правила, завдання та взаємні умови співпраці між собою:

  1. Найвищим керівним органом Координаційної платформи є Рада Засновників,якаприєднує згодомдо себе представників від різних організацій, колективів, навчальних центрів.

  2. Залучення нових організацій до Угоди про співпрацю можливе лише при умові визнання Кодексу етики Координаційної платформи шляхом відкритого голосування на Раді Засновників.

  3. Бажаючі до вступу мають представити таке письмове прохання від керівного органу в своїй організації чи в колективі. Офіційний представник , який підписує Угоду про співпрацю автоматично вводить свою організацію в структуру Конфедерації.

  4. Пріорітетні, основні напрямки спільної діяльності та поточні завдання Координаційної платформи виносяться і визначаються на Раді Засновників і доводяться до виконання організаціям.

  5. Рада Засновників Координаційної платформи призначає також модератора і секретаря для ведення діловодства Кординаційної платформи. Кожне наступне засідання Ради заздалегідь почергово готується іншим представником.Додаткові зміни до Угоди вносяться відповідно на Раді Засновників протоколом.

  6. Обов’язковим для кожного члена Координаційної платформи є спільна участь у вирішенні поставленого завдання, яке прийнято на Раді Засновників.Можливе залучення добровільної тимчасової участі у масштабних проектах усіх бажаючих колективів.

  7. Розподіл обов’язків, способи та форми співучасті у колективній діяльності можуть бути довільно вибіркові, а саме: організаційні, матеріальні, грошові, рекламні, меценатські і т.д., в залежності від планового завдання проекту та мети. За ініціатором проекту залишається право бути його керівником.

  8. Кожна скликана Рада Засновників Координаційної платформи має бути відображена протоколом. Скликання Рад узгоджується заздалегідь за принципом необхідності, але не рідше як раз на місяць. У випадку відсутності кворуму, - питання відкладається до наступного засідання.

  9. Підписання Угоди про співпрацю, набуття членства, вступ і вихід мають бути скріплені письмово і власноручно представником організації та затверджено печаткою даної установи.

  10. Угода про співпрацюу Координаційної платформи набирає чинності з моменту її підписання.

   

   

INFOBUS