Aнглійськa мовa

 •  

  Програма гуртка англійської мови

  Головна мета занять – формування в вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями.

  На початковому етапі важливо зацікавити вихованців вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивовувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування.
  Програма розрахована на навчання вихованців у гуртку основного рівня віком 6-8 років.
  Зміст навчання англійської мови визначається цілями навчання і відповідає віковим особливостям вихованців і їхнім інтересам. У зв’язку з цим важливого значення набуває мовний, мовленнєвий, соціокультурний матеріал.


  Надбані знання та навички надають можливість спілкуватися в усній та письмовій формі згідно з мотивами, цілями та соціальними нормами поведінки у типових мовленнєвих сферах та ситуаціях.


  На заняттях з англійської мови у вихованців розвивається позитивна мотивація до навчання, інтерес до пізнання світу навколо, розкриваються мовні й комунікативні здібності, мислення стає багаторівневим. Крім знань та вмінь особлива увага приділяється формуванню таких важливих компетентностей як критичне мислення, вміння працювати в колективі т.п.
  Розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка може самостійно визначати кількість годин для опанування тієї чи іншої теми вихованцями і вносити відповідні корективи.

  НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  Для дітей 6-8 років

   
  Розділ, тема Час (годин)
  1. Вітання, знайомство, абетка 2
  2. Я, моя сім‘я, друзі 2
  3. Школа, шкільні заняття  2
  4. Дозвілля, спорт 2
  5. Відпочинок і дозвілля, захоплення 2
  6. Свята. Хелоуін. Новий рік. Різдво. Свято св.
  Валентина. Міжнародний жіночий день.
  2
  7. Їжа. Фрукти. Овочі. Напої. Приготування їжі. 3
  8. Похід до кафе. 2
  9. Дні тижня. Місяці. 3
  10. Мій дім. Меблі. 2
  11. Пори року. Погода. 3
  12. Населені пункти. 2
  13. Свійські і дикі тварини. Домашні улюбленці.
  Комахи. Птахи.
  3
  14. Довкілля. Опис природи. 2
  15. Магазини. Купівля речей, предметів та ін. 3
  16. Заочні подорожі Україною, Великобританією 3
  17. Підсумкові заняття 2

   

  НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  Для дітей 9-12 років

   
  Розділ, тема Час (годин)
  1. Вітання, знайомство, абетка 2
  2. Я, моя сім‘я, друзі 2
  3. Школа, шкільні заняття  2
  4. Дозвілля, спорт 2
  5. Відпочинок і дозвілля, захоплення 2
  6. Свята. Хелоуін. Новий рік. Різдво. Свято св.
  Валентина. Міжнародний жіночий день.
  3
  7. Улюблені герої з дитячих книжок та фільмів. 2
  8. Їжа. Фрукти. Овочі. Напої. Приготування їжі. 2
  9. Похід до кафе. 2
  10. Дні тижня. Місяці. 3
  11. Магазини. Купівля речей, предметів та ін. 2
  12. Пори року. Погода. 2
  13. Населені пункти. 2
  14. Види транспорту. Подорожування. 2
  15. Види помешкань. Умеблювання. 2
  16. Свійські і дикі тварини. Домашні улюбленці.
  Комахи. Птахи.
  2
  17. Довкілля. Опис природи. 2
  18. Заочні подорожі Україною, Великобританією 2
  19. Підсумкові заняття. 2
    Всього:. 40

   

  Зміст програми

  Мовленнєві функції - відповідно до теми і цілей конкретного уроку.

  Граматичний матеріал Verb to be , Have got/ Has got , початок вивчення Present Indefinite Tense, сталі фрази та вирази .

  Для дітей 9-12 років – Present Indefinite Tense, Present Continuous Tense, Verb to be , Hsve got/ Has got

  Обладнання

  Тематичні картки, роздавальний матеріал із книжок- English 2 Workbook (Косован О, Вітушинська Н.) , Listen and Play ( učebnice anglického jazyka 2 ročník), Англійська мова (Є.О.Мансі), дошка, ноутбук для прослухування аудіо записів.

  ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

  Аудіювання: - Розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному матеріалі.

  Говоріння:

  Монологічне говоріння:

  - Роблять короткі повідомлення про повсякденні події;

  - Роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого;

  - роблять повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

  - описують свій дім, ігри, забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин і т.д.;

  - коментують зображене на малюнку або фото:

  - порівнюють предмети або особи відносно певної ознаки;

  - висловлюють своє ставлення стосовно до об’єктів, явищ, подій (обсяг висловлювання 6-7 речень).

  Діалогічне мовлення:

  - ініціюють і закінчують діалог;

  - ведуть короткі діалоги етикетного характеру;

  - підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів;

  - беруть участь у розмовах на прості та звичні теми;

  - емоційно забарвлюють діалог, використовуючи міміку, інтонацію, жести, характерні для мовленнєвої ситуації.INFOBUS