Програмні вимоги 4 клас

 •   


  Знання, вміння і навички, якими діти повинні володіти на кінець 4-го класу.

  Українська мова.

  Діти повинні:

  - вміти самостійно писати твір (7-10 речень);

  - писати переказ; - вміти ділити текст на частини за планом;

  - складати речення різні за метою висловлювання;

  - орієнтуватися у видах текстів; - знаходити однорідні члени речення;

  - розбирати слова за будовою, а також слова, де в коренях відбулося чергування;

  - встановлювати граматичні ознаки частин мови: питання, рід, число і т.п.;

  - вміти працювати зі словником;

  - визначати частини мови в тексті, аналізувати їх за граматичними ознаками;

  - знати що таке синоніми, антоніми;

  - вміти правильно писати числівники;

  - володіти грамотним написанням слів відповідно до правил даного підручника;

  - знати та вміти визначати відмінки іменників за допомогую поставлених питань.

   

  Читання.

  Діти повинні:

  - читати 90-95 слів за хвилину;

  - вміти переказувати текст: детально, стисло, вибірково;

  - вміти орієнтуватися у бібліотеці;

  - вміти орієнтуватися у книжці (вступ, зміст, епілог)

   

  Соціальна адаптація.

  Діти повинні:

  - бути мотивованими;

  - дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки;

  - не запізнюватися на уроки;

  - виконувати домашні завдання,

  - самостійно збирати речі до школи;

  - дотримуватися мовної етики (слова ввічливості);

  - бути уважним і привітним до вчителя та однокласників;

  - виконувати розпорядження вчителя.

    Друкується з дозволу адміністрації мюнхенської субонтьої школи

   

INFOBUS